Utbildningar i radiologi

  • Övre extremitetens traumatologi
  • Höftfrakturer
  • Spondylartrit
  • Perifera artriter
  • Genetiska och metabola skelettsjukdomar
  • Muskuloskeletala infektioner
  • Muskuloskeletala tumörer
  • Magnetkameraundersökning av hand och handled
  • Magnetkameraundersökning av armbåge