MHFA – Mental Health First Aid

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.

Kursen i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning vuxna är på två dagar (12 timmar undervisning + pauser, två heldagar eller fyra halvdagar). Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt. Kursen lär ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Ingår kursmaterial och diplom från NASP – NAtionellt centrum för Suicidforskning och prevention av Psykisk ohälsa.

Programmet kommer ursprungligen från Australien MHFA (Mental Health First Aid) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av NASP.

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med och för människor.

Syfte

Öka medvetenheten och stärka yrkesrollen samt utveckla den redan befintliga kompetensen. Minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar det mänskliga lidandet och tillfrisknandet. Att våga ställa de svåra frågorna till personer i kris.

Kursinnehåll

  • Verktyg till första hjälpen till psykisk hälsa
  • Psykiatriska tillstånd – depression, utmattningssyndrom, ångestsyndrom, bipolär sjukdom, psykoser och beroendesjukdomar
  • Kristillstånd: personer som är självmordsnära + panikångestattacker + självskadebeteende
  • Substansrelaterade sjukdomar

Teori blandas med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer enligt Karolinska Institutets mall.

Kursomfattning

12 timmar exklusive lunch och pauser.

Kursledare

Birgitta Geijer – Av KI Certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i Neuropsykologi.

För mera information

Kontakta Birgitta Geijer på birgitta.geijer@meduc.se eller 0768-663188.